Europris – analys av billigtpaboprsen.nu 2018-09-20

Denna analys är skapad av analys- och investerargruppen som står bakom hemsidan och nyhetsbrevet Billigtpaborsen.nu. Gå in och anmäl dig till deras nyhetsbrev om du vill få denna typ av analyser skickade till din e-mail precis när de släpps på marknaden.

OM BOLAGET

Europris är Norges ledande lågpriskedja (257 butiker), med ett brett sortiment och ledande låga priser med ett starkt varumärke i Norge. Europris erbjuder matvaror och varor för hemmet via butiker i Norge och har även nu lanserat en onlineshop.

KORT OM BRANSCHEN

Denna bransch Europris verkar inom förekommer det stor mängd konkurrens. Dock är det främst lokala aktörer som inte har samma skalbarhet som en större kedja som Europris. Vi anser att denna typ av bransch Europris verkar inom är icke cykliskt och därmed anser vi att det kan vara ett bra ide att äga under toppen av konjunkturcykeln.

NYCKELTAL 
Börsvärde:3,5 MDR
P/E8,5
Direkt avkastning8%
Avkastning eget kapital24,9%
Pris mot Fritt Kassaflöde8
EV/EBIT9,6

TRIGGER

 • ÖoB synergier
 • Expansionsplaner
 • SEK vs NOK försvagas
 • Styrka vid lågkonjunktur
 • Stor chans för fortsatt hög direktavkastning
 • Mindre utspädning än väntat

RISK

 • ÖoB “outcome
 • Konkurrenter
 • Lågkonjunktur*
 • Valuta risken

VÅR STRATEGI

Köp och håll tills marknaden värderar upp bolaget i linje med våra kassaflödesanalyser samt högre multiplar.

Sammanfattning av analysen

Europris visar stabil tillväxt över tid (12% CAGR sedan 1992) stabila marginaler, stark kassaflöde och bra kontroll på både varulager och fordringar. Fördelen med bolag med stort fritt kassaflöde är att de kan finansiera tillväxten på ett hälsosamt sätt utan att öka skulden i bolaget på en hög riskfylld nivå. Det ökar också chansen för aktieägarna att tillhålla höga utdelningar och återköp. I vår kalkyl har vi räknat med blygsam tillväxt framöver och ändå kommit fram att bolaget värderas för lågt av marknaden. En värdering runt 30 NOK/aktie anser vi spegla ett rättvist värde på Europris, vi har därför börjat ta positioner runt 20,5 NOK/aktie. I värderingen så använder vi oss av egna antaganden av marknaden, kassaflödesmodeller både med och utan ÖoBs flöde och residualvärden värdering.

Antaganden, Europris kommer visa fortsatt tillväxt än om den blir något mindre de kommande 2-3 åren pga nytt lager, nya IT system, test arbete med det nya lagret/systemet 2019-2020, fokus på samarbete/uppköp av ÖoB.

Europris nyckeltal för verksamheten ligger i toppen bland konkurrenterna och bör därför ha ett bransch riktat P/E, vilket motsvarar 29 NOK/aktie efter kommande utspädning av 4,5%.

Europris har bara varit börsnoterat i ca 3 år och med tanke på den korta historiken så blir det svårt att ranka Europris som en stabil utdelare. Men faktum är att Europris i skrivande stund har en hög direktavkastning på 8,5% vilket är högre än närliggande konkurrenter, gör dom till en intressant utdelningsaktie på dessa nivåer.

En hög direktavkastning brukar generellt sett utgöra ett “golv“ för aktien och vid en sänkning till 1,50 NOK/aktie existerar fortfarande en hög direktavkastning. Sänker Europris utdelning lägre än 1,5 NOK/aktie så ser vi detta som en absolut självklar påfyllning av position då detta enbart är kortsiktigt och inte för att bolagets marginaler försämrats.

Här är några av de risker vi anser som investeraren borde bedöma:

 • Marginalpress – Främst från E handeln och andra konkurrenter
 • Omsättningsminskning – Ökad konkurrens
 • Osäkerhet kring ÖoB förvärvet – ÖoB blir ett dåligt förvärv.
 • Troligt med utspädning vid eventuella transaktionen 2020
 • Ytterligare minskad utdelning – Minskad vinst & kassaflöde (kortsiktig risk)
 • Ytterligare försvagad svensk krona mot norsk krona, ger större incitament för norrmän att handla i Sverige

Vi anser att Europris har varit en ogillad aktie pga av rädsla för framtiden som har gjort att marknaden hållit sig borta. Detta ser vi som ett bra läge då det inte finns mycket som pekar på att tillväxten kommer stoppa upp, snarare tvärtom. Vi ger därför Europris 8 av 10.

Marknad

Europris befinner sig i en marknad som är fragmenterad med många lokala aktörer men med få stora kedjor som Europris. Dom har utnyttjat sin skalbarhet för att få ner sina priser på sina produkter i butiken men samtidigt hållit en bra lönsamhetsnivå.

Oro kring denna del av marknaden – känt som butiksdöden (amazon effekten) har drabbat de flesta i sektorn och även Europris har straffats hårt av marknaden för denna exponering. Trots detta så ökar Europris sin butiks-bas via återköp av franchisebutiker och öppnande av nya butiker. Europris har etablerat ett JV-bolag med Finländska Tokmanni Group i Shanghai som samordnar bolagens inköp och minskar kostnader för båda parter.

Historik

Europris startades 1992 av Wiggo Erichsen i Sandnes. Fram till 1998 öppnades det 50 butiker och började även sälja matvaror. Erichsen sålde majoriteten av sina aktier år 2000 då hade kedjan runt 70 st butiker och omsatte ca 800 MNOK. År 2005 hade Europris 137 butiker och omsatte 2,15 mdr NOK. Från år 2006 till 2009 hade man även butiker i Sverige och de fyra isländska butikerna blev nedlagda 2012. Nordic Capital köpte Europris 2012 för att sedan börsnotera det 2015 till ett IPO värde på 7 mdr NOK.

Framtidsutsikt

Idag omsätter Europris 5,5 mdr NOK och har haft en stadig omsättningsökning sedan starten 1992. Räknat från år 2000 så har omsättningen växt med 12% per år och sedan 2007 har dom vuxit med 9% per år. Bolaget ser inga tecken på att tillväxten ska stanna upp.

Vi ser precis som många andra ett hot från online handeln och framförallt Amazons intåg på den nordiska marknaden. Europris utbud på billiga priser för livsmedel och fritidsprodukter står sig generellt bra i dåliga tider, folk har en tendens att bli mer prismedvetna under en kris än under en ekonomiskt stark cykel. Under finanskrisen 2008 så växte Europris till skillnad från många andra konsumentdrivna butiker.

På lång sikt är vi medvetna om att automatiseringen och digitaliseringen kommer påverka de fysiska butikerna, detta ser vi som redan inprisat i dagens pris runt 21 NOK/aktie. Europris har tagit initiativ och har börjat etablera en e-handeln och ett större distributionslager (2019-2020) för att bättre kunna hantera denna förändringen som sker, något som kommer förändra spelreglerna för europris när de nu inte längre kommer vara bundna till butikens storlek för att hålla varulager.

Europris har siktet inställt mot Europa och vill etablera sig där i framtiden, ett steg på vägen dit är köpet av ÖoB (om man köper 100%). Vår samlade bedömning är att framtiden ser relativt ljus ut för Europris aktieägare.

Finansiell ställning

Europris har en stark finansiell ställning enligt vår bedömning och har under lång tid visat fint kassaflöde. Viktigare tal att titta på inom denna sektor är avkastning på eget kapital (24,9%) och hur mycket kapital man binder (kapitalomsättningshastighet 1,24%). Detta är viktigare än att titta på EBIT marginalen. Även fast bruttomarginalen och EBIT också är viktiga är det tydligt att de är små marginaler inom denna sektor.

Likt Axfood eller ICA så kan Europris uppvisa god lönsamhet med hög kapitalomsättningshastighet och då kan en hög avkastning på eget kapital skapas.
Europris visar stabil tillväxt över tid (12% CAGR sedan 1992) stabila marginaler, stark kassaflöde och bra kontroll på både varulager och fordringar. Fördelen med bolag med stort fritt kassaflöde är att de kan finansiera tillväxten på ett hälsosamt sätt utan att öka skulden i bolaget på en hög riskfylld nivå. Det ökar också chansen för aktieägarna att tillhålla höga utdelningar och återköp.

Nyckeltal och siffror (Q3 2017 – Q2 2018) 
Avkastning på eget kapital24,9%
Avkastning på investerat kapital11,16%
Avkastning på tillgångar9,34%
Bruttomarginal42,9%
EBIT-marginal10,14%
Nettomarginal7,31%
Capex/Omsättning1,62%
Rörelsekapital/oms14,9%
Fritt kassaflöde/Oms7,97%
P/E8,5
Pris/Oms0,6
Pris/Eget kapital2
EV/EBIT9,3
Pris/kassaflöde8
Pris/EBITDA5,2
PEG Ratio (5% tillväxt)1,6
Kapitalomsättningshastighet1,28
Kassa-konvertering109,02%

* Rullande 12 månaders

Enligt oss är det viktigt att titta på de fundamentala siffrorna mot liknande bolag. Jämför man Europris mot andra aktörer inom lågpriskedjor så ser de viktigaste nyckeltalen starka ut. Det är detta, men framförallt den enligt oss låga värderingen som kan utgöra Europris till en intressant investering med någorlunda liten nedsida.

EUROPRIS vs TOKMANNI GROUP

(Svenska KR)EuroprisTokmanni
Börsvärde (Miljarder KR)3,84,5
Omsättning (Miljarder KR)6,058,8
Vinst före skatt (Miljoner KR)580468
Avkastning på eget kapital24,9%16%
EBIT-marginal10,14%6,85%
Nettomarginal7,31%3,3%
P/E-tal8,512
Värde mot kassaflöde816
Kapitalomsättningshastighet1,281,84

Vår värdering

I vår kalkyl har vi räknat med blygsam tillväxt framöver och ändå kommit fram att bolaget värderas för lågt av marknaden. En värdering runt 30 NOK/aktie anser vi spegla ett rättvist värde på Europris, vi har därför börjat ta positioner runt 20,5 NOK/aktie. I värderingen så använder vi oss av egna antaganden av marknaden, kassaflödesmodeller både med och utan ÖoBs flöde och residualvärden värdering.

Bolagets IR sida https://investor.europris.no/overview/default.aspx

Vår värdering är baserad på att marknaden återfår förtroendet för Europris aktien. I vår analys beräknar vi inte med tvåsiffrig tillväxt, trots att de flesta nyckeltal visar på en stark historiskt trend som är betydligt högre än de vi räknat på. Detta tror vi marknaden kommer att svara på så småningom. Ett bolag som kan uppvisa starka kassaflöden har därmed stor utdelningskapacitet, på detta ett bolag som ej är konjunkturkänsligt och med tanke på vart vi befinner oss i konjunkturcykeln så ser vi detta som ett intressant defensivt innehav.

Direktavkastningen ligger på över 8% och är generellt sett en hög nivå och inte bara för denna bransch.

Kassaflödesvärderingar

I diagrammet nedan så visar vi våra estimat för omsättningsutvecklingen med och utan ÖoB samt resultat estimat med ÖoB. Kassaflödet kan bli påverkat med tanke på löpande investeringar i det nya lagret samt testperioden för att köra igång detta.

Antaganden, Europris kommer visa fortsatt tillväxt än om den blir något mindre de kommande 2-3 åren pga nytt lager, nya IT system, test arbete med det nya lagret/systemet 2019-2020, fokus på samarbete/uppköp av ÖoB.

Vinst utvecklingen ser fortfarande positiv ut och det kommer vara något år nu som förmodligen trappar av i vinst tillväxt men detta kommer att återhämta sig när lager investeringen är återhämtad samt alla sparprogram börjar ge effekt, dock så kommer det direkta positiva synergier för inköp tillsammans med ÖoB. Europris nyckeltal för verksamheten ligger bland topp konkurrenterna och bör därför ha ett bransch riktat P/E, vilket motsvarar 29 NOK/aktie efter kommande utspädning av 4,5%.

ÅrBransch P/EMotsvarar BörsvärdeMotsvarar/Aktiepris
201812,55,0 mdr29 kr (efter utspädning 4,5%)

Vi ser även att lansering av e-handeln kommer visa oss vad vi kan förvänta oss i framtiden så det är en viktig punkt att följa. Nedanför hittar ni en punktlista som kan vara bra att spara ner i sina noteringar för Europris, så att man enkelt om två år kan titta på dessa och se om bolaget har presterat på dessa punkter. (TIPS: Avanza har en smart funktion där ni kan skapa en anteckning knuten till aktien. kopiera punktlistan in i era anteckningar.)

Håll-koll listan

 • Nya e-handeln hur växer försäljningen kommer det satsas mer?
 • Om handeln ökar så kommer detta nog gälla ÖoB också i framtiden
 • ÖoBs marginaler och resultat (2020, ska de köpas ytterligare 80%)
 • Vilket pris hamnar 20% resp. 80% på i köpet av ÖoB?
 • Håller Europris kvar marginalerna?
 • Kommer det fria kassaflödet och utdelningar kunna bibehållas eller höjas med eventuellt kommande stora investeringar?

Kassaflödesanalys utan ÖoB

Ultrasafe

Vi startar alltid med en ultrasafe modell i våra analyser för att bilda oss en uppfattning av priset på aktien och en låg kalkyl värdering. Där använder vi oss av 0% tillväxt och evighet tillväxt antaganden, vi antar därmed att vi får se samma siffror 10 år framåt.
Avkastningskravet på 15% är relativt högt och ger fortfarande ett värde på 20 NOK/aktie.

Nuvarande tal

Våra nuvarande tal som vi använder tar vi alltid lite lägre än tidigare tillväxt samt lägre tillväxt än vad som är den generella tillväxten på sektorn vilket ligger runt (5% för norge enligt ncscnordic.org/reports). Vi har generellt sett nästan aldrig lägre avkastningskrav än 15% på våra analyser/värderingar då vi anser att en portfölj med mindre kapital skall ha högre avkastningskrav på grund av att det finns betydligt fler möjligheter att utnyttja än de med betydligt mer kapital. Vår värdering enligt denna modell hamnar på 28 NOK/aktie.

Marknads tal

Då vi förväntar oss högre avkastning på våra investeringar så utgår vi aldrig från marknadens siffror utan använder dessa mer för att illustrera var i modellen vår värdering hamnar. Denna modell ger en värdering på 68 NOK/aktie

KassaflödesvärderingUltrasafeNuv. talMarknad
Tillväxtberäkning år 0-10 :0%4,5%5%
Evighets-tillväxt :0%3%3%
Avkastningskrav :15%15%*7,9%
Fundamentalt internt  rek pris :20 NOK28 NOK68 NOK

*avkastningskravet hämtades från den årliga riskpremiestudien som görs av PWC norge. https://www.pwc.no/no/publikasjoner/pwc-markedsrisikopremie-2017.pdf
** ÖoB räknas inte med i dessa.

Kassaflödesanalys utan Öo

Det skulle inte vara rätt om vi inte dyker djupare i vår kassaflödesanalys nu när vi vet att Europris har planer på att köpa 100% av ÖoB. Därför har vi också gjort en värdering med ÖoBs estimerade kassaflöde inräknat.

Enligt tidigare rapporter räknas köpet för de resterande hamna på 800 MNOK, finansieringen kommer med stor säkerhet bli med Europris aktier. Vi räknar därför med 206 M aktier istället för nuvarande 167 M aktier, utspädningen blir mindre om aktiepriset går upp innan man betalar, men i vår beräkning använder vi ett utspädnings pris på 20,5 NOK/aktie. År 2021 och framåt börjar vi räkna in 100% av ÖoB:s kassaflöde i beräkningen (uppskattad).

Vi använder höga avkastningskrav och räknar med ganska låga tillväxtsiffror för att ha en ”margin of safety”. Enligt vår värdering borde aktiepriset vara på minst på 30 NOK/aktie.

Residualvinst-modellen

Denna värderingsmetod använder eget kapital + framtida vinster. Precis som i kassaflödesanalysen så räknar vi med en utspädning till 206 M aktier i och med de troliga resterande köp av ÖoB som är på gång. Vi använder ett lägre avkastningskrav (9%) än i kassaflödesanalysen för att modellen bara räknar 2 år fram för att sedan räkna evighets-tillväxt och då får vi inte med ÖoB:s resultat som bakas in 2020/2021(om Europris köper 100%). De beräkningssättet ger oss en säkerhetsmarginal som gör att vi kan ha lägre avkastningskrav. Den här värderingen stärker vår tro på att bolagsvärdet minst bör ligga på 30 NOK/aktie.

Utdelning

Europris har bara varit börsnoterat i ca 3 år och med tanke på den korta historiken så blir det svårt att ranka Europris som en stabil utdelare. Men faktum är att Europris i skrivande stund har en hög direktavkastning på 8,5% vilket är högre än närliggande konkurrenter, gör dom till en intressant utdelningsaktie på dessa nivåer. Dom har sänkt utdelningen från 2 NOK/aktie till 1,7 NOK/aktie och bolagets utdelningspolicy är att dela ut 50-60% av resultatet efter skatt, Något de inte har hållit. I år delar de ut 70% av vinsten efter skatt. Vi ser det som ett troligt scenario att denna utdelningen kvarstår men risken finns även att den sänks till 1,5 NOK/aktie vilket motsvarar 261 MNOK (se risk avsnittet).

Varför vi tror på en fortsatt utdelning på 1,7 NOK/aktie är för att Q1 och Q2 har visat på bättre resultat än i fjol. Första halvåret redovisades ett resultat på 145 MNOK jämför med föregående år på 128 MNOK. Vi kommer följa Q3 och Q4 för att eventuellt fylla på våra positioner. Q3 brukar generellt sett vara ett svagt kvartal men Q4 brukar vara det starkaste, se tabell.

ÅrQ1Q2Q3eQ4eFull Year
2018 estimat8,4813665e200e409e
2017-0,9412964195387
2016912667209413
201561074182272

Europris har även en stark likviditetsposition och den långfristiga skulden som bolaget har (Nettoskuld på ca 1,4 Mrd NOK) utgör inga större problem och medför inga nämnvärda risker enligt vår bedömning. Räntetäckningsgraden hamnar strax över 10.

Som vi nämner i texten ovan finns självklart risken att utdelning sänkts ytterligare och vi har med det i våra beräkningar. Att utdelning skulle sänkas till 1,50 NOK/aktien motsvarande 250 MNOK är ett relativt troligt scenario. Vi anser att man alltid ska bygga en position successivt och därmed fylla på om det scenariot skulle inträffa. En hög direktavkastning brukar generellt sett utgöra ett “golv“ för aktien och vid en sänkning till 1,50 NOK/aktie existerar fortfarande en hög direktavkastning. Sänker Europris utdelning lägre än 1,5 NOK/aktie så ser vi detta som en absolut självklar påfyllning av position då detta enbart är kortsiktigt och inte för att bolagets marginaler försämrats.

Risken för en total slopning av utdelning ser vi som väldigt liten. Utspädningen som troligen sker efter 100% köpet av ÖoB kommer innebära att utdelning per aktie kommer vara svårare att hålla över 1,50 NOK/aktie. Det är en kombination av hög direktavkastning och en konjunkturkänslig sektor som gör att vi blir lockade till denna investering.

ÖoB uppköp

Europris kommer i år köpa 20% av Runsvengruppen (ÖoB) med betalning av nya aktier, priset är inte satt utan kommer baseras på ÖoBs resultat för 2018, men bolaget räknar med att det kommer utgöra ca 4,5% av Europris aktier. Det finns även en option som gör att Europris får köpa resterande 80% 2020, även detta pris skulle baseras på vinstutvecklingen i ÖoB.

Resterande köp av Runsvengruppen (ÖoB) (om de sker) kommer antagligen finansieras med aktier vilket innebär en utspädning på ytterligare 15-25% beroende på vilket aktiepris Europris har när betalningen sker. Finansieringen kan även innehålla lån och kassa, vilket skulle minska utspädningen men troligaste scenariot är nya aktier.

Om man förvärvar 100% av ÖoB 2020 kommer Europris totala omsättning vara över 10 miljarder NOK, vilket ger dagens värdering på 3,3 mrd NOK en väldigt låg omsättnings värdering (omsättning mot börsvärde). Europris marginal räknar vi gå ner till ca 5% från 7% efter ett fullständigt köp av ÖoB, detta skulle motsvara ett resultat på 500 MNOK, och av att jämföra P/E tal bland konkurrenter (10-15 P/E) Skulle vi då se ett börsvärde mellan 5-7,5 mdr NOK.

Europris har enligt plan startat återköps programmet på 2 milj aktier fram till slutet av Q2 2019, då planerade utspädningen kommer ske.

Omsättningsfördelning

Denna tårtbit visar Europris försäljning utan ÖoB. Köpet av ÖoB innebär att andelen livsmedel kommer öka en del samt att specialvaror och allmänna varor kommer minska som andel av totala omsättningen.

Risk

Risker finns i alla bolag. Det kan handla om ökad konkurrens, marginalpress, dålig ledning / styrelse etc. Vår uppfattning av risk är förmodligen lite annorlunda än de flesta analytikerna. Enligt oss är den överlägset största risken priset du för betalar för en tillgång. Hur bra bolag du än köper är det inte värt ett oändligt pris. Därav kan ett fantastiskt bra bolag som gör allt rätt vara en dålig investering vid ett för högt pris, och ett bolag som har problem men köps tillräckligt billigt vara en väldigt bra investering. Vi tror på tesen att kvalitetsbolag ska kosta mer men vart man sätter den gränsen är upp till investeraren själv vilken risk/avkastning man är komfortabel med.

Vi tycker det är viktigt att man nämner detta innan man går in på mer specifika risker som finns i Europris. Här är några av de risker vi anser som investeraren borde bedöma:

 • Marginalpress – Främst från E handeln och andra konkurrenter
 • Omsättningsminskning – Ökad konkurrens
 • Osäkerhet kring ÖoB förvärvet – ÖoB blir ett dåligt förvärv.
 • Troligt med utspädning vid eventuella transaktionen 2020
 • Ytterligare minskad utdelning – Minskad vinst & kassaflöde (kortsiktig risk)
 • Ytterligare försvagad svensk krona mot norsk krona, ger större incitament för norrmän att handla i Sverige

Våra frågor till IR ansvarig Trine Engløkken

Hur ser du den långsiktiga konkurrens bilden från e-handel?

För närvarande finns det liten konkurrens från online handeln inom vårt segment. Vi tror att detta kommer att öka, men vi kommer förmodligen inte att vara bland de mest drabbade. Detta beror till exempel på storleken på kundvagnen.

Det finns få aktörer inom vårt segment som har en online-lösning, även gällande internationella större aktörer som Action och B & M. I juni 2018 öppnade vi nätbutiken. Det här är ingen stor insats, men vi är mer en ”lyssnare” i början för att se vad våra kunder vill ha och vilka justeringar vi kan göra i framtiden. Vi förväntar oss inte mycket av detta på kort sikt, men tror det kan ge oss spännande möjligheter på lång sikt, till exempel inom produktsortiment där vi inte har samma gräns som i de fysiska butikerna.

Hur många franchisebutiker finns det? Och vad är fördelen med att köpa tillbaka dem? Bör detta inte länka mer kapital?

För närvarande har vi 38 franchisebutiker, totalt 257 för hela Europris kedja. Den nuvarande strategin för Europris är att ta över butiker när franchiseägarna vill. Anledningen till sådana förfrågningar kan variera från fall till fall, men på grund av normal pensionering av FT eller investeringsbehov som överstiger FT: s ekonomi. Eftersom Europris fungerar som grossist för FT, har sådana övertaganden ofta ett defensivt sida där Europris skyddar sitt nuvarande resultat som grossist vid förvärvet, snarare än att stänga FT-butiken. Historiskt har Europris lyckats öka koncernens rörelseresultat genom förvärv. I senare fall har bidraget varit mer marginellt men fortfarande långt bättre än möjligheten att stänga butikerna. (FT = Franchisetagare)

Kvartalsrapporten säger att ni förvandlar E-crm, vilket innebär en lösning för butiker att arbeta centralt eller online? Och hur ser systemet ut idag?

Inom e-crm finns bland annat ett kundlojalitetsprogram (MER), vilket underlättar mer kundspecifik information och kommunikation. E-crm ger också en grund för att analysera generellt kundbeteende och köpmönster, och ger bättre beslutsfattande för planerings kampanjer och annan marknadsföring.

Finansiering av Ö & B till 20% var genom utspädning av aktier. De återstående 80%, vad kan aktieägarna förvänta sig att bli finansierade?

Europris har möjlighet att köpa resterande 80% av aktierna i ÖoB. Huruvida detta alternativ kommer att utnyttjas kommer styrelsen att utvärdera när tiden närmar sig och vid den tiden göra det på det sätt som anses vara det bästa för Europas aktieägare.

Ni har startat ett mindre återköpsprogram för 2M-aktier. Varför gjorde du det? Är det inte bättre att prioritera en återstående utdelning på 1,70 Nok per aktie? Eller, hur anser du ledningen i det här fallet? Eller ser du att båda alternativen är möjliga?

Styrelsen har återköpt 2 miljoner aktier, och dessa ska antingen användas för att reglera för ÖoB-inköpet eller raderas vid ett senare tillfälle. Europris har bra kassaflöde och det är fullt möjligt att kompensera för aktierna i ÖoB och fortsätta att betala utdelning.

Lämna en kommentar