Olika hävstångsprodukter på börsen

Vi tänkte först gå igenom vad hävstång faktiskt betyder. En hävstångsprodukt möjliggör en större exponering. Ponera att du investerar 5000 SEK med en hävstång x10, detta innebär att du får samma exponering som om du hade investerat 50 000 SEK.

För en enklare förklaring kan man likna det vid ett bostadslån. Säg att du köper en bostad för 10 msek med en kontantinsats på 1 msek. Om värdet på bostaden går upp med 1 msek så har bostadens värde ökat med 10 procent men om du säljer din bostad så har du gjort en vinst på 100 procent (om vi nu inte tar hänsyn till räntor och skatt etc). Ditt bostadslån gav dig alltså en hävstång x10.

So far so good. Men vad händer om bostadens värde sjunker med 1 msek? Istället för att ha förlorat 10 procent av bostadens värde så har du om du säljer förlorat hela din kontantinsats om 1 msek, för resterande lån till banken behöver du ju fortfarande betala tillbaka.

Detta är viktigt att komma ihåg med hävstångsprodukter, att även om det möjliggör mycket större vinster så innebär det också en mycket förhöjd risk.

Mini Futures – Ett exempel på en hävstångsprodukt

Mini Futures (som är ett exempel på en hävstångsprodukt) har en bestämd underliggande tillgång i form av till exempel aktier, aktieindex eller råvaror. Med den inbyggda hävstången multiplicerar din Mini Future den underliggande tillgångens utveckling.

När det kommer till Mini Futures så skiljer man på MINILONG och MINISHORT. Skulle oljepriset utvecklas positivt så kommer en MINILONG med olja som underliggande värde att öka i värde och en MINISHORT att sjunka i värde.

En Mini Future består av två delar, en kapitalinsats, vilket är priset du betalar för Mini Futuren, och en finansieringsnivå, som finansieras av banken som emitterat instrumentet .

Mini Futures har en stop loss-nivå som ligger strax över finansieringsnivån hos en MINILONG, och strax under finansieringsnivån hos en MINISHORT, som skyddar dig från att förlora mer kapital än du investerat.

Mini Futures har inget fastställt slutdatum vilket innebär att instrumentet löper vidare till dess att det når sin stop loss-nivå och nockas.

Knock-Out Warranter – Ett annat exempel på hävstångsprodukter

Knock-Out Warranter fungerar på ungefär samma sätt som Mini Futures. Produkttypen har inte heller något fastställt slutdatum vilket innebär att instrumentet löper vidare till dess att det når sin barriärnivå och nockas. Din Knock-Out Warrant är skyddad precis som din Mini Future men barriären är i det här fallet lika med finanseringsnivån, vilket möjliggör en högre hävstång.

Bull & Bear-certifikat – Ett tredje exempel på hävstångsprodukter

Bull & Bear certifikat låter dig ”satsa” på om den underliggande tillgången ska gå upp (bullmarknad) eller ner (bearmarknad). Du kan till exempel köpa en bull x10 med H&M som underliggande tillgång och satsar då på att H&M kommer att gå upp. Ponera att H&Ms aktie går upp med 1 procent så går din börshandlade produkt teoretiskt sett upp med 10 procent, skulle H&M gå ner med 1 procent så hade dock din produkt teoretiskt sett gått ner med 10 procent. I praktiken tas även faktorer som riskmarginal och avgift med i beräkningen men exemplet visar tydligt att hävstången alltså fungerar åt båda hållen.

Hävstången beräknas per dag och inte under den totala tid som du äger produkten. Detta innebär att även om din underliggande tillgång gått upp med 2 procent totalt under loppet av fem dagar och du äger en bull x4 så betyder inte det att din produkt är värd 2 procent x4 utan värdet beräknas per dag. Detta betyder att den här typen av produkt inte lämpar sig för långsiktiga placeringar utan för mer kortsiktig handel.