Vad är preferensaktier för något?

Vad är egentligen preferensaktier för något? Välkommen till vår skola för preferensaktier. Här nedanför publicerar vi svar på vanliga frågor och funderingar så som t.ex. vad är preferensaktier för något? ..och mycket mer. Delen ”preferens” står för ”fördel” och innebär enkelt förklarat att ägare av preferensaktier står i förtur till aktieutdelningar jämfört med de som äger stamaktier i samma bolag.

Den som investerar i preferensaktier bör kunna svara på frågan vad är preferensaktier? Att investera i så kallade preffar skiljer sig i många fall mycket mot stamaktier. Det är därför viktigt att ha koll på t.ex. de olika regler och förutsättningar som varje bolag har satt upp för sina preffar.

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie är ett aktieslag som jämfört med stamaktier ger företrädesrätt när det kommer till utdelningar och likvidation från bolaget. Preffar kan passa extra bra i en utdelningsportfölj då de ger dig en förbestämd utdelning och en hög direktavkastning. Däremot får du oftast inte någon utdelningstillväxt. Läs alltid igenom villkoren noga!
Preferens=förtur

Skillnaden mellan aktier och preferensaktier

Både stamaktier (”vanliga aktier”) och preferensaktier är en form av aktier. De skiljer sig sedan åt när det kommer till förmåner vid eventuella utdelningar. Preferensaktier har nämligen förtur vid en utdelning framför både vanliga aktier och stamaktier. Ett bolag som är registrerat som aktiebolag har automatiskt ett antal aktier som man bestämmer när man registrerar bolaget. Dessa kan man antingen behålla om man själv har startat bolaget, eller så kan man välja att sälja dem till externa parter. Man gör då en värdering av företaget och om man anser att företaget är värt mer än de 50.000 SEK man betalade när man startade så säger man att bolaget har ökat i värde. Det som händer då är att äganderätterna, alltså andelarna som ägarna besitter, ökar i värde. Det kan också vara tvärtom, bolaget blir undervärderat och då har bolaget sjunkit i värde.

Preferensaktier utdelningar

Som aktieägare av detta slag får du en bestämd utdelning som bolaget måste betala varje år. Det innebär att om du investerar i preffar i ett bolag med hög och stabil vinst så bör du så gott som vara säker till en hög direktavkastning varje år. Men glöm inte att vad som helst kan hända i bolaget och du är därmed aldrig helt säker. Har du koll på vad är preferensaktier för något innan du väljer att investera?

Preferensaktier företrädesrätt

Som ägare av detta aktieslag så ges du förtur vid utdelningar jämfört med stamaktieägare. Du ges även förtur vid en eventuell konkurs eller likvidation av bolaget. Det är härifrån delen ”preferens” i preferensaktier kommer. Det innebär alltså förtur och det kan i många fall vara bra. Däremot är det viktigt att tänka på att när du väljer att investera i preferensaktier istället för stamaktier så missar du en eventuell värdetillväxt för bolaget som stamaktieägarna får ta del av på ett helt annat sätt.

Viktigt att ha koll på när du har tänkt att investera i preferensaktier

 • Genom att äga preffar istället för vanliga stamaktier så ges du förtur vid utdelningar
 • Preffar ger en fast förbestämd utdelning 1-4 gånger per år
 • Preffar ger dig som investerare en hög direktavkastning
 • Bolaget ökar ej skuldsättningen i bolaget genom att ge ut preferensaktier
 • Bolaget får ökad flexibilitet vid återbetalning jämfört med vanliga lån
 • Preffar ger generellt sett mindre rösträtt vid bolagsstämman
 • Aktierna har oftast en inlösenkurs där bolaget kan välja att lösa in aktierna (Lista över alla preferensaktier inlösenkurser)

Fördelar preferensaktier

Här nedanför listar vi ett par av de vanligaste fördelarna när det kommer till att äga preffar:

 • Genom att äga preffar istället för vanliga stamaktier så ges du förtur vid utdelningar
 • Preffar ger en fast förbestämd utdelning 1-4 gånger per år
 • Preffar ger dig som investerare en hög direktavkastning
 • Bolaget ökar ej skuldsättningen i bolaget genom att ge ut preffar
 • Bolaget får ökad flexibilitet vid återbetalning jämfört med vanliga lån

Kontakta oss gärna om ni önskar svar på fler frågor kring preferensaktier som inte finns med på sidan.