Vad är skillnaden mellan ett ISK konto och AF konto?

Vad är skillnaden mellan ett ISK konto och AF konto?

ISK

Att spara i en ISK är det lättaste och smidigaste sättet. Du behöver inte deklarera dina affärer till Skatteverket utan banken sköter detta, och skatten dras automatiskt i deklarationen.

Fördelar med Investeringssparkonto (ISK)

  • Banken deklarerar åt dig (väldigt underlättande för trading)
  • Väldigt låg skatt per år
  • Du äger dina värdepapper själv

Nackdelar med Investeringssparkonto (ISK)

Du kan inte kvitta dina förluster
Du måste fortfarande betala skatt även om dina värdepapper går med förlust

AF (AF-konto, Värdepapperskonto, VP-depå)

Ett AktieFond-konto (AF-konto) är bra ifall du vill kunna kvitta av dina förluster, men nackdelen är att du måste deklarera dina affärer. Detta kan vara rörigt. Många banker som exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder dock färdigifyllda K4- blanketter som du automatiskt kan fylla i till din deklaration, men vi föredrar ändå ett ISK framför AF-konto då man inte behöver pyssla med någon deklaration här överhuvudtaget. Ännu rörigare är att ett AF-konto också kan kallas för värdepappersdepå, VP-depå, depå, eller depåkonto.

Fördelar med AktieFond-konto (AF-konto)

  • Du kan kvitta förluster mot vinster på dina investeringar i deklarationen för att få lägre skatt
  • Du äger aktierna själv

Nackdelar med AktieFond-konto (AF-konto)

  • 30% vinstskatt
  • Jobbigt att deklarera
  • 30% skatt på utdelning