Preferensaktier inlösenkurser och direktavkastning

Har du också stött på ordet preferensaktier inlösenkurser och funderar nu på vad det innebär? Låt oss ta det från början. Vill du börja handla med aktier och få ett växande kapital inför framtiden? De allra flesta vill på något sätt trygga sin framtid och veta att ekonomin kommer att gå ihop. För att detta ska bli så bra som möjligt behöver man sätta sig in i vad aktiehandel är och vilka typer av aktier det finns. Men först, vad är en aktie? För att fatta det väldigt kort kan man säga att en aktie är en liten del av ett företag. När man köper en aktie blir man delägare i det företaget. 

Man kan inte köpa aktier i alla företag, utan det gäller de företag som är registrerade som aktiebolag och är börsnoterade eller finns tillgängliga på en handelsplattform. Företag använder sig av aktier för att finansiera eller få in nytt kapital i bolaget. När företaget går bra och tjänar pengar så sker en aktieutdelning, det vill säga bolaget ger ut pengar till aktieägarna. Värdet på aktien varierar enligt marknadsvärde, och det vanligaste sättet att tjäna pengar är att sälja sin aktie när den är värd mer än då du köpte den.

preferensaktier inlösenkurser

Nackdelar med preferensaktier

Inlösenkurser behöver inte alls ske till stamaktiernas marknadskurs. Går bolaget i konkurs står du som preferensaktieägare förvisso över stamaktieägarna, men under bankerna och andra fordringsägare. Du har heller inte mycket att säga till om på bolagsstämmor. Kurspåverkan blir oftast mindre än på stamaktier. Bolaget kan i princip när som helst lösa ut sina preferensaktieägare, men måste då betala de inlösenkurser som är förutbestämda.

Fördelar med preferensaktier

En hög direktavkastning som oftast ligger på mellan 5 och 10 procent. Du slipper engagera dig i frågor på bolagsstämman. Du vet på förhand hur mycket du kommer att få eftersom utdelningen är bestämd sedan tidigare. Du behöver inte följa aktiekurserna slaviskt varje dag för att kunna tjäna pengar. Har du redan köpt preferensaktier så gör dom jobbet åt dig, Det är en stabilare vinstutveckling och kurs än stamaktier. Du har företräde till utdelningen framför stamaktieägarna, och bolaget måste ge utdelning på preferensaktierna innan de kan ta ut sin egen vinst. Hålls utdelningen inne får du ränta på de innestående pengarna.

När man ska börja handla med aktier kan man tänka långsiktigt och sprida riskerna, eller kortsiktigt med betydligt högre risk men med kanske mycket större utdelning. Vill man ha en stabil och långsiktig aktieportfölj med så lite risk som möjligt bör man ha 10-15 bolag inom 5-6 olika branscher. Föredrar man en högriskportfölj har man färre bolag och får följa kurserna dagligen för att se var topparna ligger och när det är dags att sälja. Skulle ett bolag i högriskportföljen gå dåligt blir konsekvenserna mer kännbara eftersom det bolaget står för en större del av den totala aktieportföljen än om man hade placerat pengar mer långsiktigt och stabilt.

Preferensaktier inlösenkurser - viktigt att ha koll på!

Innan man ger sig ut bland preferensaktier inlösenkurser kan det vara bra att ha lite mer kött på benen. Inlösenkurser är något som är bra att ha lite koll på. Inlösenkurser är den summan som betalas ut av företaget när det ska lösa in preferensaktier. Den summan sattes redan när aktien bildades. Eftersom preferensaktier kan köpas och säljas även under tiden de existerar så kan deras försäljningspris variera, precis som allt annat på aktiemarknaden, och här är det bra om man lyckas köpa för ett pris som är mindre än de inlösenkurser som är satta. 

Köp billigt och sälj dyrare är knepet om man vill tjäna pengar. Behåller man aktien en längre tid ger den direktavkastning årsvis med en viss procent. Detta innebär att en preferensaktie kan ge avkastning en gång om året utan att du behöver göra någonting mer än behålla den. Det blir nästan som en ränta.

Innan man bestämmer sig för att köpa in sig i ett bolag eller företag gäller det att förvissa sig om att bolaget går bra och tjänar pengar. Ett bolag i ekonomisk kris ger inte någon vinst till sina aktieägare. När man har förvissat sig om att bolaget går bra är det dags att börja titta på inlösenkurser och marknadspriser. Kom ihåg, köp om möjligt under inlösenkursen, även om marknadsvärdet kan variera.

Preferensaktier inlösenkurser och direktavkastning

Det finns A- B-, och C-aktier även kallade stamaktier, och så finns det även preferensaktier. Stamaktier är dom vanligaste och ges ut när när ett företag startas. Bokstaven visar skillnaden, och den vanligaste skillnaden är hur mycket rösträtt aktieägaren har på bolagsstämman. A har mer röster än C. Utdelningen per aktie brukar inte skilja så mycket dock. B- och C-aktier ägs mestadels av privatpersoner som småsparar.

Preferensaktie är en aktie som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktierna. Preferensaktierna har företrädesrätt och har en i förhand bestämd utdelning, som oftast också är något större än den utdelning stamaktierna har. Ibland beskrivs preferensaktier som en blandning av aktie och obligation. En obligation är kort sagt ett skuldbrev som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till den som gjorde obligationen, detta kan vara staten, kommunen, kreditinstitut eller större företag. Obligationen löper vanligtvis en viss tid och är räntebärande. Alltså, man köper en obligation, har den några år och sedan avslutas den. Man får tillbaka pengarna man gav plus den innestående räntan.

En preferensaktie ger inte företaget en ökad skuld i balansräkningen, utan räknas som aktiekapital. Ett företag ger ut sådana aktier när de inte kan eller vill ta ett banklån, för att få loss lite kapital. Att ge ut högutdelande preferensaktier gör att stamaktieägarna inte späds ut samtidigt som företaget kan dra in ganska stora belopp. Utdelningen preferensaktien ger är den som sattes vid utgivandet. Det betyder att oavsett hur bra än företaget går så får man ändå inte mer än vad som sattes från början, även om stamaktierna ger kraftigt ökad utdelning. Detta påminner lite om ränta, och det är därför man jämför preferensaktier med ränta och obligationer.

Skulle ett företag gå i konkurs får obligationsinnehavarna sin utdelning först, och efter att det är ombesörjt går resten av tillgångarna till aktieägarna.
Ett företag kan hålla inne med utdelningen till preferensaktieägarna utan att begäras i konkurs, men det blir en kostsam historia. Utebliven utdelning räknas som hos företaget innestående belopp som måste betalas ut innan stamaktierna kan ge utdelning. Oftast räknas beloppet upp med en dyr ränta så länge pengarna hålls innestående. Läs mer om preferensaktier!