Är fintech-bolagen i andra änden jämfört med Preferensaktier?

Fintech-bolag utmanar de traditionella bankerna och skapar ett helt nytt sätt att hantera företags- och privatekonomin på. Det finns både stora och små aktörer på den nya finansmarknaden med produkter inom sparande, transaktioner eller lån. 

Fintech-bolagen erbjuder sina aktieägare hög tillväxt, men oftast ingen utdelning. Det innebär att, väldigt ytligt jämfört, så kan dessa tillväxtaktier ses som raka motsatsen mot Preferensaktier.

Preferensaktier ger dig som aktieägare ingen direkt fördel av att bolaget i sig växer och blir mer lönsamt, bortsett från att de skapar en bättre och stabilare betalningsförmåga. Däremot erbjuder preferensaktier hög direktavkastning, ofta runt 5-7%, vilket kan gynna vissa investeringsstrategier.

Stora banker har inte längre samma förtroende som förr, särskilt inte bland personer som är födda mellan 1982 till 2004, en generation som amerikanarna kallar för millennials eller Generation Y. Det framkommer i en undersökning om framtidsutsikterna för fintech-bolag som fondbolaget Franklin Templeton har utfört.


Låg tillväxt samt återkommande skandaler hämmar de europeiska storbankerna. Det inkluderar även de svenska bankerna som har kämpat med skandaler i samband med penningtvätt. Tillväxten finns istället hos mindre fintech-bolag samt hos teknikjättar som har insett potentialen och investerat stora resurser för att vinna mark i den nya finanssektorn.

Skepsisen till de traditionella bankerna orsakas av flera saker. Den globala finanskrisen mellan 2007-2009 har satt sina spår och finansbranschen har ännu inte lyckats rentvå sitt dåliga rykte ett decennium senare. Världens aktiemarknader har glömt det, men inte privatpersonerna.

Digitaliseringens utmaningar

Finansbranschen har digitaliserats mycket snabbt, men storbankerna har inte lyckats hålla uppe takten och hamnar nu bakom nya teknikbolag. Ny teknik är inte storbankernas styrka och många personer som är i åldersspannet 15-30 år har aldrig satt sin fot på ett fysiskt bankkontor.

Fintech-bolag försöker skapa nya sätt att hantera vardagsekonomin på och det får helst ske med appar som redan används dagligen. Den yngre generationen värdesätter numera teknikens användarvänlighet framför långsiktiga mänskliga relationer med banktjänstemän. En annan skillnad är att yngre generationer även vill ha lån utan ränta för konsumtion och större investeringar i en större utsträckning än tidigare.

Tre lovande bolag inom fintech

Under 2018 investerades det globalt 55 miljarder dollar inom segmentet fintech. Det öppnas hela tiden upp nya fintech-bolag och vissa är bättre än andra. Här tipsar vi om tre bolag som kan vara värda att investera i:

Square: Ett amerikanskt bolag som levererar mobila betalningslösningar. De har skapat en trådlös betalningsmetod med en liten fyrkant, Square, som kopplas in till surfplattan via uttaget för hörlurar. Enheten kan sedan ta emot betalningar via chip och NFC.

Wirecard: En tysk specialist inom betaltjänster som har haft lite problem på sistone. Aktien har varit nere på rekordnivåer efter anklagelser om fusk på bolagets lokalkontor i Singapore. Wirecard förnekar anklagelserna och påstår att det inte har påverkat deras löpande verksamhet. Wirecard värderas numera lågt i förhållande till den framtida tillväxten.

Fortnox: Det här småländska bolaget är börsens främsta tillväxtbolag och deras värdering är mastig, men med goda utsikter. Bolaget vänder sig både till B2B och B2C med lösningar som fakturaköp, bokföring, redovisning och CRM samt annan administration för små- och medelstora bolag.

Lämna en kommentar