Preferensaktier – 26 aktier med hög utdelning 2023

Preferensaktier är att annorlunda aktieslag jämfört med de klassiska stamaktierna. Främsta anledningen till att äga preffar är att få en hög direktavkastning. 

 • Direktavkastning: 5-10%
 • Förtur av aktieutdelningar jämfört med stamaktieägare
 • Fast bestämd utdelning

Se 17 olika preffar listade på Avanza.se

Du får utdelningar flera gånger per år

De flesta preferensaktierna delar ut pengar flera gånger per år. Vill du leva på utdelningar så kan det vara en fördel.

Förbestämda aktieutdelningar

När du köper en preferensaktie så vet du alltid innan hur dina aktieutdelningar kommer att se ut framöver.

Du får en hög direktavkastning

Direktavkastningen för preferensaktier ligger oftast ett par procentenheter högre än stamaktier från samma bolag.

Uppnå ränta på ränta effekten

Genom att återinvestera dina utdelningar från preferensaktierna så uppnår du den kraftiga ränta på ränta effekten.

Spara med 7% avkastning per år

Preferensaktier

7%årlig avkastning

 •  Månatlig utbetalning av avkastning
 •  Endast 25% skatt för privatpersoner
 •  Helt skattefritt som företagsinvesterare
 •  Fast nominellt värde på 2.000 kr
 •  Inlösenkurs 2000 kr – ingen bindningstid

Läs mer på Untie.se

I samarbete med Untie

Aktie/BolagInlösenkursÅrlig utdelningExtra kommentar
Untie preferens2000,00 kr140,00 krIngen bindningstid. Fast nominellt värde på 2.000 kr. 7% Direktavkastning.
Alm equity preferens120,00 kr8,40 kr
Amsten Holding preferens350,00 kr20,00 kr
Corem Property preferens250,00 kr10,00 kr
Eniro preferens560,00 kr48,00 krUppskjuten utdelning 2017
Fast partners preferens350,00 kr20,00 krContent
Ferronordic preferens1200,00 kr120,00 krUtdelningen höjs med 10 kr per år t.o.m. 2023
Footway preferens110,00 kr8,00 kr110 kr juli 2019 / 105 kr därefter
Genova property group preferens130,00 kr10,46 kr130 kr t.o.m. 2025 / därefter 120 kr
Heimstaden preferens375,00 kr10,00 kr375 kr t.o.m. 2025 / därefter 330 kr
Hancap preferens50,00 kr3,50 krLöser in preffarna i samband med notering av stamaktie
Högkullen preferens22,60 kr2,40 krFr.o.m. 25/7 2020 höjs utdelningen med 0,32 kr per år för att bli 3,68 kr efter 23/7 2023.
Klövern preferens500,00 kr20,00 kr
K2A preferens325,00 kr20,00 kr
Oscar Properties holding pref350,00 kr20,00 kr
Oscar Properties holding pref B550,00 kr35,00 krLös in själv för 500 kr
Pegroco preferens115,00 kr9,50 kr
Pioneer Property preferens130,00 kr7,50 krOBS: Norska kronor. 130 NOK t.o.m. 2020 / därefter 100 NOK
Quartiers Property preferens12,00 kr0,96 kr
Sagax preferens35,00 kr2,00 krVarje preferensaktie kan lösas in mot en D-aktie
Sdiptech preferens105,00 kr9,00 kr
Tobin preferens110,00 kr11,50 kr110kr t.o.m. första utdelningen efter årsstämman 2020 / Därefter 130 kr / Utdelningshöjning till 15,50kr 2019 / Utdelningshöjning till 19,50kr 2020.
Victoria Park preferens300,00 kr20,00 kr300kr 2019 och 2020 / Därefter 275kr
Volati preferens725,00 kr40,00 kr725 kr tom år 2020. 675 kr tom 2025 och 625 kr därefter.

Disclaimer – Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Länkarna på denna sidan är samarbetslänkar till respektive preferensaktie hos Avanza bank.×AVFÄRDA VARNING

FRÅGOR & SVAR

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie är en blandning av obligation och en aktie. Den preliminära fördelen med preferensaktier är att du erhåller en förbestämd utdelning i förtur gentemot stamaktieägare. Eftersom du erhåller en förbestämd utdelning så kommer du inte att få någon utdelningstillväxt genom att äga preferensaktier. 

Det vanligaste sättet att beskriva en preferensaktie är som en mix mellan klassiska aktier och obligationer. De som äger ett bolags preferensaktie tilldelas rätt att erhålla utdelning innan övriga aktieägare.

Största skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier

Den största enskilda skillnaden mellan klassiska stamaktier och preferensaktier är hur aktieutdelning fungerar. Att äga en preferensaktie innebär att du har rätt till en tidigare fastställd utdelning, innan de som äger stamaktier har rätt att erhålla en enda krona i utdelning.

Traditionellt sett innebär inte ägande av en preferensaktie rätt till en högre utdelning än vad som har fastställts vid utgivandet av nämnda aktie. Det får som konsekvens att potentialen för en ökad aktiekurs är betydligt mer limiterad än hos den ”normala” aktien. Eftersom utdelningen är fastställd i sin helhet på förhand kan man se likheten mellan utdelningen hos en preferensaktie och ränta. Det är även dessa likheter som leder till jämförelserna mellan obligationer och preferensaktier.

Största skillnaden mellan preferensaktier och obligationer

Vad skiljer sig om man jämför preferensaktier och obligationer, kanske du undrar? Låt oss gå igenom det.

När ett företag ger ut obligationer så ökar dess skuldsättning, vilket märks i balansräkningen. Detta sker inte vid utgivandet av preferensaktier, eftersom utgivandet av preferensaktier faller under kategorin aktiekapital istället för vanlig skuld, vilket är fallet vid utgivandet av obligationer.

Ytterligare en faktor som skiljer sig för företaget som står som utgivare av preferensaktierna är den flexibilitet som det medför. Om ett företag står som utgivare av obligationer finner de sig under krav att betala ränta, då man annars står inför en risk att fordringsägarna tvingar företaget att hamna i konkurs. Om det värsta skulle inträffa, och bolagets ställs i konkurs, innebär det att innehavare av obligationer prioriteras högre än både ägare av stamaktier samt preferensaktier när konkursboets tillgångar ska fördelas.

Vad händer om den förbestämda utdelningen inte kan betalas?

Skulle det vara så att företaget avstår från att betala ut utdelningen till sina ägare av preferensaktier så står de inte inför risken att ställas i konkurs. Däremot kan det kosta dem dyrt ändå. Utdelning som ej betalats ut faller nämligen oftast under kategorin ”innestående belopp”. 

Kravet gällande innestående belopp är att det måste betalas ut innan ägarna av stamaktier får rätt till sin utdelning. Ju längre det dröjer innan utbetalningen sker, desto dyrare blir det dessutom. Detta eftersom det innestående beloppet traditionellt sett räknas upp med hög ränta tills dess att utdelningen i fråga genomförs.

Det huvudsakliga företaget som ger ut preferensaktier är ett som varken kan eller vill dra på sig lån (antingen obligationer eller lån från bank). De föredrar istället att ta in ytterligare kapital genom utfärdandet av aktier. Då preferensaktier i teorin kan bli väldigt högutdelande kan man genom utdelning av dessa ta in större belopp, utan att övriga aktieägare (stamaktieägare) blir utspädda.

 • En preferensaktier är en blandning av obligation och aktie
 • Preferensaktier erbjuder aktieägaren en förbestämd utdelning
 • Preferensaktier har förtur till aktieutdelningen jämfört med stamaktieägare
 • Skuldsättningen ökar inte för bolaget när de ger ut nya preferensaktier

Läs mer hur du kan investera i preferensaktier

LYSSNA OCH LÄR

Podcast om preferensaktier

Nicklas Andersson, som går under aliaset ”Investeraren” på sociala medier, har skapat ett podcastavsnitt där du kan lära dig mer om preferensaktier. Lyssna direkt på avsnittet här nedanför.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/450319245&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

POPULÄRASTE AKTIERNA

Mest ägda preferensaktierna

Här nedanför har vi listat de mest ägda aktierna hos Avanza banks kunder.

1. Akelius resedential pref

Akelius Residential Property är en koncern vars huvudfokus är fastigheter. Koncernens vision är att förvärva fastigheter, för att sedan utveckla och förvalta dem. Bolagets huvudfokus ligger idag på bostäder inom eftertraktade och attraktiva lägen i storstäder som är växande. Bolagets huvudsakliga verksamhet är belägen inom Sveriges gränser, men man bedriver ytterligare verksamhet i både Nordamerika och Europa. 

Koncernens verksamhet är dock inte helt limiterad till fastigheter. Man sysslar även med bland annat interna utbildningar och finansiella tjänster genom Akelius University, sitt dotterbolag. Akelius Residential Property har sitt huvudsakliga säte i Danderyd.

Läs mer om Akelius pref

2. Klövern pref

Klövern är precis som sin föregångare på listan ett bolag vars huvudsakliga verksamhet är belägen inom fastigheter. Idag sysslar klövern även med investeringar riktade gentemot lager och logistik, vårdlokaler, utbildningslokaler, detaljhandelslokaler och kommersiella fastigheter. 

Man investerar på stora delar av den svenska marknaden, men först och främst inom Mellan- och Sydsverige. I denna verksamhet ingår tjänster som nyproduktion samt upprustningar av befintliga fastigheter. Bolagets huvudsakliga säte är beläget i Stockholm.

Läs mer om Klövern pref

3. Hemfosa fastigheter pref

Precis som sina två föregångare på listan är även Hemfosa Fastigheter (precis som namnet antyder) ett fastighetsbolag. Typen av fastigheter som bolaget investerar i är väldigt varierade, men återfinnes bland annat inom omsorg, vård samt utbildning. Bolagets huvudsakliga marknad för verksamhet är Norden, vilket gör att de skiljer sig en del från tidigare bolag på listan. Bolagets huvudsakliga säte är beläget i Nacka, utanför Stockholm.

Läs mer om Hemfosa pref

4. K2A Knaust och Andersson pref

Det fjärde bolaget på listan är, som du nog kan gissa vid det här laget, ett fastighetsbolag. K2A Knaust och Andersson lägger fokus på hyresrätter som man producerar i egen regi, samt förvaltning på lång sikt för alla möjliga typer av boenden och lokaler. 

Förutom Mälardalen är företagets verksamhet fokuserad på städer som innehar universitet eller andra städer med utbildningscentrum, då de lockar stora mängder studenter. Bolaget har sitt huvudsakliga säte i Stockholm.

Läs mer om K2A pref

5. Volati pref

Volati är det första bolaget på denna topplista som inte huvudsakligen bedriver verksamhet inom fastighetssektorn. Istället agerar man som investmentbolag. Huvudfokuset för bolagets verksamhet är att köpa upp bolag som har en bra position på sin respektive marknad. 

Målet med verksamheten är att vara en långsiktig ägare, och att diskutera verksamheten i nära samarbete med styrelsen för de respektive bolag som man väljer att investera i. Det finns tre segment som man fokuserar sina investeringar extra mycket på. Dessa lyder som följer: Konsument, Handel och Industri. Volatis verksamhet utgår från ett huvudkontor som är beläget i Stockholm.

Läs mer om Volati pref

Preferensaktier med högst direktavkastning

Preferensaktier erbjuder oftast en högre direktavkastning jämfört med stamaktier. Här nedanför har vi listat de fem preferensaktier med högst direktavkastning. 

1. Quartiers properties pref

Direktavkastning: ca 10%

Quartiers Properties pref har en direktavkastning på omkring 10 procent. Huvudverksamheten för detta bolag är att precis som Volati agera som ett investmentbolag. Den huvudsakliga verksamheten går ut på att köpa, utveckla och kontinuerligt hantera fastigheter i Spanien. Mer specifikt gäller det fastigheter som används som semesterbostäder. 

Man syftar till att investera i de bostäder och fastigheter som har bra potential sett över lång sikt. Man ämnar att se till att den långsiktiga förvaltningen resulterar i bra avkastning sett över tid. Med huvudsakligen spanska fastigheter i sitt inventarie har man den största exponeringen mot den spanska marknaden. Bolaget är relativt ungt, då det grundades år 2014. Precis som många av de övriga bolagen på denna lista har bolaget sitt huvudsakliga säte i den svenska huvudstaden, Stockholm.

Läs mer om Quartiers pref

2. ZetaDisplay pref

Direktavkastning: ca 8%

ZetaDisplay pref har en direktavkastning på ungefär 8 procent. Deras verksamhet skiljer sig ganska väsentligt från övriga bolag på denna lista. Man sysslar huvudsakligen med att erbjuda en plattform för olika medier. Denna plattform omfattar digitala system, tjänster samt olika typer av mjukvara. 

Plattformen ger bolagets kunder chansen att visa upp sina budskap på en mängd bildskärmar, samt att det visas på dessa skärmar vid rätt tillfälle. Verksamheten som bolaget sysslar med är mycket populär, och den används exempelvis av byggföretag, elektronikföretag och konfektionsföretag.

Läs mer om Quartiers pref

3. ALM equity pref

Direktavkastning: ca 8%

ALM equity pref har en direktavkastning på omkring 8 procent, precis som sin föregångare på topplistan. Bolagets huvudsakliga verksamhet går ut på att fastighetsutveckla. Det innebär att man köper, förbättrar och sedan avyttrar diverse bostadsprojekt. Dessa projekt är i huvudsak lokaliserade i Stockholmsområdet. Man samarbetar aktivt med alla sina partners och kunder, och dessa utgörs till majoritet av privata samt kommersiella köpare av bostäder. 

ALM equity pref har även ett dotterbolag som heter Svenska Nyttobostäder. Svenska Nyttobostäder sysslar med att fördela hyresbostäder med hjälp av blockavtal till diverse myndigheter samt företag. Precis som många av de övriga bolagen på listan är ALM Equity pref i huvudsak beläget i Stockholm, där bolaget har sitt högkvarter.

Läs mer om ALM equity pref

4. Footway group pref

Direktavkastning: ca 7%

Footway group pref har en direktavkastning som ligger på omkring 7 procent. Footway group arbetar med (som namnet kanske antyder) att sälja skor. Denna verksamhet görs till fullo genom en webbshop. Man har majoriteten av sina marknadsandelar i Norden, men säljer även skor till övriga Europa. 

Några av de varumärken som man har till försäljning genom sin webbshop är Adidas, Puma, New Balance och Nike. Precis som vanliga, fysiska skobutiker säljer man stövlar, kängor, löpskor, strandskor, tofflor och så vidare. Bolaget är något äldre än vissa andra på listan, då det grundades år 2010. Företaget har sitt huvudsakliga säte i Kista, Stockholm.

Läs mer om Footway pref

5. Sdiptech pref

Direktavkastning: ca 7%

Sdiptech pref har en direktavkastning på ungefär 7 procent. Sdiptech har en verksamhet som skiljer sig relativt radikalt från övriga bolag på denna topplista. Man är en svensk koncern med huvudfokus på teknik. Man inriktar sig huvudsakligen på vad man kallar ”urbana”, det vill säga storstädernas, infrastrukturer. Deras tjänster är djupt nischade och återfinnes bland annat inom modernisering, underhåll, nyinstallation och service. Man har diverse tillväxtstrategier som man tänker uppnå genom arbetet i koncernen. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.

Läs mer om Footway pref

FRÅGOR & SVAR

Hur fungerar preferensaktier?

Detta är den mest basala frågeställningen på denna sidan, men också den viktigaste. En grundläggande ståndpunkt man måste ta hänsyn till, och kunskap man måste ha, innan man ger sig in på någonting, är exakt hur det fungerar. Detta gäller även olika metoder för investerande och privatsparande. Därför ska vi nu ta en titt på exakt hur preferensaktier fungerar och vad man kan göra för att effektivisera eller riskminimera sitt eget sparande genom att investera i diverse preferensaktier.

Som tidigare nämnts på denna sidan så är preferensaktier en investeringsform som ger sina ägare en förutbestämd utdelning (avkastning) vid ett eller flera tillfällen per år. Denna avkastning kan genereras på mer än ett sätt. Antingen kan den ske genom den förut nämnda utdelningen, eller så kan den ske genom att man löser in de utgivna preferensaktierna. Förutom dessa vägar till avkastning har ägaren av preferensaktier traditionellt sett ej rätt till någon annan avkastning.

Som ägare av preferensaktier så får du nästan inga röster

En radikal skillnad mellan preferensaktier och så kallade ”stamaktier”, det vill säga klassiska aktier, är att preferensaktier allt som oftast är röstsvaga. Detta innebär att ägare av preferensaktier inte har någonting att säga till om när det kommer till styrandet av bolaget i fråga, även om man skulle inneha en stor andel preferensaktier. 

Även om inflytandet är begränsat så har man rösträtt, vilket innebär att man i alla fall har rätt att infinna sig på de bolagsstämmor som utgivarna av preferensaktierna arrangerar årligen.

Även om namnet antyder att preferensaktier bör falla under kategorin aktier så finns det vissa som anser att instrumentet bör placeras under kategorin hybrid. Anledningen till detta är att instrumentet har flertalet egenskaper som går att återfinna i diverse skuldinstrument

Räknas som eget kapital istället för skuld

Det kapital som ett bolag erhåller från utgivandet av nya preferensaktier räknas inte som en skuld. Istället räknas det som ett eget kapital. Detta gör att bolaget ökar i styrka och får en bättre soliditet. Den största skillnaden mellan en preferensaktie och ett instrument som huvudsakligen baseras på skuld är att en preferensaktie aldrig kan betraktas som säkerhet. 

Med säkerhet i detta fallet menas borgen eller pant, exempelvis. Ägare av preferensaktier har inte heller möjlighet att ställa krav för att erhålla utdelning hos någon myndighet. Varken Kronofogden eller någon annan har rätten att utdela den typen av avkastning till preferensaktieägare om ett bolag som står som utgivare av preferensaktier skulle gå i konkurs. 

De som beslutar om sådana saker är istället bolagets styrelse, samt den senaste bolagsstämman. För att det ska finnas på kartan att en sådan utdelning ska kunna ske krävs det att bolaget har en viss likviditet, samt att bolaget innehar ett eget kapital som är ovanför vissa gränslinjer.

 • En preferensaktier är en blandning av obligation och aktie
 • Preferensaktier erbjuder aktieägaren en förbestämd utdelning
 • Preferensaktier har förtur till aktieutdelningen jämfört med stamaktieägare
 • Skuldsättningen ökar inte för bolaget när de ger ut nya preferensaktier

Läs mer hur preffar fungerar hos Avanza

FRÅGOR OCH SVAR

Varför bör man investera i preferensaktier?

Preferensaktier är ett utmärkt instrument för de investerare som vill ha ett återkommande kassaflöde. Det är inte troligt att aktierna i sig kommer fluktuera särskilt mycket när det kommer till pris. Däremot kan det innebära en upplevd trygghet att veta att instrumentet man investerar i har ett fastställt samt ”garanterat” kassaflöde, även om det så klart finns risker, precis som med alla andra instrument man kan investera i.

Största fördelen med preferensaktier

Den absolut största fördelen med att investera i preferensaktier är att det kan vara en stark bidragande faktor till en mer diversifierad portfölj. Nyckeln till att vara framgångsrik inom investeringar på lång sikt är att vara diversifierad och försöka riskminimera så mycket det bara går. 

Att placera en del av sitt kapital i preferensaktier med ett fastställt kassaflöde gör att det går att planera sin ekonomi och sitt sparande väldigt mycket enklare. Det är dessutom väldigt smart att inte placera allt sitt kapital i så kallade stamaktier eller fonder. 

Detta eftersom dessa troligtvis kommer ha priser som fluktuerar betydligt mer, något som inte bara ökar dina risker utan även kräver mer aktiv översikt av dig som investerare. Och eftersom målbilden som vi alla känner till är att kunna lägga sig i hängmattan och låta portföljen göra jobbet vill vi minimera risken, inte maximera den.

Hur investerar man i preferensaktier?

Precis som med de många andra värdepapper som finns tillgängliga på marknaden investerar man förslagsvis i preferensaktier genom att använda en av de flertalet effektiva och lättanvända nätmäklare som vi har tillgängliga här i Sverige. De två största aktörerna som tillhandahåller denna typ av tjänster är två familjära namn: Avanza och Nordnet. 

Hos båda dessa aktörer kan du investera i i stort sett alla värdepapper som finns tillgängliga på marknaden. Dessa aktörer tillhandahåller allt ifrån fonder från alla världens hörn, till stamaktier i både svenska och internationella bolag. På Aktieskolan.se kan du lära dig mer hur du kan investera pengar.

Sist men inte minst tillhandahåller dessa aktörer självklart möjligheter att investera i alla dessa preferensaktier som vi har diskuterat i denna text. De allra flesta värdepapper som tillhandahålles via dessa aktörer är svenska, men det finns papper från i stort sett alla länder i världen.

Det räcker med mobilt bank-ID för att komma igång

Vad krävs av dig som kund för att du ska kunna börja investera via dessa aktörer, kanske du undrar? Jo, faktum är att det är väldigt lätt att att börja använda deras tjänster. Först och främst börjar du med att skapa ett konto. Om du bor i Sverige kan du göra detta på ett snabbt och smidigt sätt genom att använda ditt mobila BankID. Efter att du har skapat ditt konto behöver du sätta in din önskade mängd kapital. 

Detta kan du göra på en mängd olika sätt. Du kan använda traditionella metoder för göra en överföring, som exempelvis en klassisk banköverföring. Detta kan ta ett par dagar. Vill du istället att din överföring ska ske direkt kan du använda de mer moderna överföringsmetoderna som Trustly, där dina insättningar sker direkt, eller direkt banköverföring.

Automatiska månatliga överföringar

Om du vet vilka värdepapper du vill investera i varje månad, och vet med vilken summa du vill öka din investering, kan du ställa in automatiska överföringar från din bank, samt automatiska köp av ditt valda värdepapper. Dessa typer av köp kan du exempelvis genomföra med hjälp av bankgiro. Sammanfattningsvis är det en relativt enkel process att starta konto, sätta in pengar samt investera i dina valda preferensaktier.

Öppna ett investeringssparkonto hos Avanza bank

FRÅGOR & SVAR

Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Varje preferensaktie som ges ut av ett bolag har en förutbestämd inlösenkurs. Denna inlösenkurs kan ändras, men i sådana fall meddelas det till ägarna av den nämnda preferensaktien. Om bolaget beslutar att en preferensaktie ska lösas in så innebär det att alla ägare av aktien ”tvingas” sälja tillbaka sitt innehav till den satta inlösenkursen. 

Detta innebär att du kan tjäna ganska mycket, beroende på vad aktiekursen står i vid det valda tillfället. Det innebär också att det är viktigt att du håller ett öga öppet på kursen då och då. Detta eftersom aktiekursen kan ligga högre än inlösenpriset. 

Om du då tvingas sälja aktierna till en lägre kurs än aktien tidigare låg i går du med förlust, vilket riskerar att minimera den avkastning du tidigare erhållit, exempelvis från den fastställda utdelningen.

Hur säkra är preferensaktier?

Precis som med alla andra värdepapper finns det en risk med att investera i preferensaktier. Man kan alltid argumentera för att det fastställda kassaflödet och de någorlunda lågfluktuerande priserna på aktierna innebär att det är garanterad låg risk, men när det kommer till kritan så har varje investering en risk. 

Att driva ett bolag är oerhört svårt, och det kan uppkomma många hinder på vägen. Detta innebär att de bolag du väljer att investera i skulle kunna hamna i konkurs, vilket i sådana fall skulle innebära att du riskerar att förlora den utdelning, och därmed den avkastning, som du hade räknat med. 

Precis som med allting annat när det kommer till investeringar bör du försöka riskminimera i så hög grad det går, och se till att du inte står och faller med dina investeringar i en specifik preferensaktie.

Läs mer hur preffar fungerar hos Avanza

MER INFORMATION

Företrädet gäller även vid en konkurs

Vi nämner här ovanför att preferensaktier har förtur framför stamaktier när det gäller utdelning och det gäller även fordringar vid konkurs och det är helt korrekt. Med fordringsägare av typen obligation och kreditgivare står ännu längre fram i ledet vid obestånd. Så obligationer är den minst riskfyllda placeringen utav dessa tre varianter där sedan preferensaktier ligger i mitten. Stamaktier är det mest riskfyllda av dessa tre varianter.

Eftersom preferensaktier har förtur till utdelning och ej har lika stora påverkan utifrån vinstutvecklingen i bolaget så säljs de i regel för en högre kurs än stamaktier. Detta förutsatt att allt annat är lika. För du har din utdelning given oavsett kurs och därav brukar priset ligga högre. 

Är du ute efter inflytande och rösträtt i ett bolag så är preferensaktier fel väg att gå. De har nämligen i regel sämre andel röster kontra vanliga stamaktier varav det inte är rätt alternativ för dig som önskar utöka antalet röster i bolaget.

Köp stamaktier om du vill ha rösträtt på stämman

Så beroende på vad ditt ändamål med investeringen är så finns det olika aspekter att tänka på. Vill du ha utökat inflytande så är det stamaktier du bör fokusera på eftersom deras rösträtt i regel är högre än preferensaktier. 

Vill du istället ha en lite mindre riskfylld investering, med en förutbestämd avkastning där du också hjälper ett bolag med kapital när de behöver så är preferensaktier ett vettigt alternativ. Och vill du istället få ytterligare lite mindre risk men samtidigt inte vara delägare i ett bolag så är företagsobligationer den typen av investering du bör titta på. Sedan finns det givetvis massvis av andra alternativ ytterligare, men dessa tre typer är de man ofta jämför om man är ute av denna slags investering.

Just typen preferensaktier har också blivit populärare på senare tid trots att de funnits som alternativ i många år. Detta kan relateras till det låga ränteläget som nu varat i ett par år där styrräntan till och med gått lägre än 0 %. Det är inte orimligt att folk då börjar söka sig till andra investeringsinstrument där avkastningen är given och risken inte är skyhög. Det har väl också visats att det är flertalet äldre människor som just vänt sig till preferensaktier senaste åren i och med att räntefonder och sparkonton blivit så gott som ”värdelösa” just nu.

Bra att tänka på innan du investerar

Det som dock inte alltid speglas när man läser om preferensaktier är ju den risk som finns i att kursutvecklingen kan vara långt från detsamma som vanliga stamaktier. För preferensaktier ges också i regel ut med ett villkor om inlösen från bolagets sida vilket inte behöver ske till stamaktiernas marknadskurs. 

Detta gör att man kan hamna ganska många procentenheter bakom den faktiska kursen vid ett sådant tillfälle och det är inte ett helt ovanligt fenomen. Särskilt inte bland de mindre bolagen i Sverige när en sån möjlighet uppstår. Eftersom det kan tjäna in en hel del pengar för vissa aktieägare.

Således så finns det både gott och ont att säga om preferensaktier. Det finns helt klart en tjusning med att kunna få en förutbestämd utdelning som också har förtur gentemot stamaktiernas utdelning. Men det finns också en baksida med att förturen vid obestånd hamnar bakom andra fordringsägare samtidigt som det kan ske inlösen i princip närsom. Så var noga med dina val av placeringar och tänk på att alltid diversifiera dina investeringar i olika tillgångsslag.

Öppna ett investeringssparkonto hos Avanza bank

Preferensaktier

FRÅGOR & SVAR

Aktier med hög utdelning

Preferensaktier beskrivs ofta som aktier med hög utdelning. Direktavkastning innebär utdelning (pengarna bolaget betalar ut till dig som aktieägare) dividerat med aktiepriset. Delar bolaget ut 10kr per år och du köper aktien för 100kr/st så innebär det att du får en direktavkastning på 10%.

Listan som visas här på sidan är ett manuellt insamlad information som hjälper dig att hitta preferensaktiernas inlösenkurser och ytterligare viktig information för dig som vill investera.

Risker med preferensaktier

Som vanligt när du väljer att investera ditt kapital så måste du utsätta dina pengar för någon form av risk för att kunna nå avkastning. De senaste åren har preffar blivit populärt och det har därmed även noterats nya preffar på börsen. Vi hittar flest noterade preffar i fastighetssektorn där det ofta är fördelaktigt att ta in kapital/låna pengar på detta sätt när de ska förvärva nya fastigheter.  

Fördelen, eller ”preferensen”, med att äga preffar är oftast att du har förtur till aktieutdelning framför stamaktieägare. Däremot så står du i princip näst längst ner i kön för att ta del av bolagets kassaflöde. Över dig står t.ex. banker som har lånat ut pengar och leverantörer.

Läs mer hur preffar fungerar hos Avanza

Vanligt både i Sverige och utomlands

Preferensaktier är vanligt förekommande fenomen bland de stora börsnoterade bolagen i Sverige, ännu vanligare är det utomlands. En preferensaktie kan liknas vid en blandning utav en vanlig stamaktie och en obligation. Detta då den innehåller moment från båda sorterna men inte exakt samma som någon utav de varianterna heller. Det som kännetecknar en preferensaktie är att de kan ges ut av företaget och således öka dess aktiekapital, därav likheten med en stamaktie.

Om du innehar denna typ av aktier så har du en på förhand bestämd aktieutdelning som har företräde framför stamaktiernas utdelning, om än att utdelning på en preferensaktie ibland kan understiga den vanliga utdelningen. Eftersom detta är en förutbestämd utdelning så blir också kurspåverkan i regel mindre eftersom den ej reagerar på utdelningsändringar i den bemärkelsen. Läs mer om utdelningsaktier!

Likheter med obligationer

Det som också gör att den har former av en obligation är just den bestämda utdelningen. Denna kan liknas vid den ränta som årligen erhålls i samband med investering i en obligation. En obligation innebär nämligen att du lånar ut pengar till företaget och för detta betalar de dig med en ränta vilket då blir din avkastning. Detsamma gäller då för preferensaktier fast då blir det istället utdelning eftersom de är avkastning på aktier och inte avkastning på ett lån.

Det är också det som är den stora skillnaden på obligationer och preferensaktier, just att obligationer utgör ett lån till företaget, preferensaktier ökar aktiekapitalet och är således inget lån som påverkar skuldsättningen. Obligationer påverkar skuldsättningen i ett företag i likhet med ett banklån. Det finns en ytterligare skillnad som gör att företag ofta väljer preferensaktier istället för obligationer när de behöver få in kapital. 

Detta är på grund av att om räntan på en obligation inte betalas när den ska, då kan obligationsinnehavarna sätta företaget i konkurs. Är det istället preferensaktier och utdelningen inte görs på bestämd tid så kan den fortfarande hållas inne, dock tillkommer oftast en hög ränta på det. Men det är inte underlag för att sätta företaget i konkurs.

LÅT OSS SAMMANFATTA ALLT OM PREFERENSAKTIER

Sammanfattning

Preferensaktier är ett av många värdepapper som det går att investera i på den svenska marknaden. Precis som med övriga värdepapper finns det många olika alternativ, och alla som planerar att investera i preferensaktier bör göra sin hemläxa och läsa på ordentligt innan man fattar ett beslut om vilka bolag man bör välja.

Det viktigt att vara informerad om vilken fastställd utdelning ens valda preferensaktier har, samt vilken inlösenkurs aktien har. Detta för att man genom att övervaka den aktuella aktiekursen skall kunna fatta välinformerade och hjälpsamma investeringsbeslut.

Det finns flera nätmäklare att välja mellan

Det finns flera olika aktörer hos vilka du kan välja att investera ditt kapital i preferensaktier. Alla erbjuder flertalet enkla och relativt snabba sätt att sätta in pengar på. Du kan välja att aktivt göra dina insättningar och dina investeringar varje månad, eller så kan du sätta upp ett autogiro och ett automatiskt sparande i dina önskade värdepapper.

Preferensaktier kan vara ett utmärkt sätt att bredda sitt kassaflöde, och det kan vara skönt för den typen av investerare som inte gillar starkt fluktuerande aktiepriser. Däremot bör det inte betraktas som ett säkert kort, utan en investerare bör läsa på precis som vid investeringar i alla andra värdepapper.

Riskminiera din portfölj

Med denna information i bagaget blir det lättare att göra ett välinformerat beslut. Förhoppningsvis kan du som investerare välja preferensaktier som passar dig, och som blir ett utmärkt komplement till din befintliga portfölj. Med hjälp av riskminimering och diversifiering i portföljen ökar du dina chanser att gå vinnande gentemot marknaden på sikt, och i slutändan är det ju vad alla investerare önskar att lyckas göra på regelbunden basis.