Låna pengar för att köpa aktier

Portföljbelåning ger dig mer pengar att investera med. Du kan belåna din aktieportfölj, vilket ger möjlighet till högre vinster. Samtidigt kan det omvända hända, att en förlust blir ännu större på grund av en hävstångseffekt. Du behöver därför se vilka risker som finns med att belåna värdepapper innan du ansöker. Hävstången ger en större exponering utan att du behöver köpa för dina egna pengar. Portföljbelåning är ett mer flexibelt lån där du själv kan välja när du betalar tillbaka och du betalar bara ränta under de dagar du använder lånet.

Med hjälp av portföljbelåning kan du öka din exponering mot utvalda tillgångar. Om du tror att något kommer stiga kan du köpa mer av tillgången och finansiera detta med lånade pengar. Du behöver hålla koll på risken, då du kan förlora både ditt eget kapital och de lånade pengarna. Portföljbelåningen går till så att du ansöker om ett kreditkonto, och när det har beviljats kopplas det till den depå du önskar belåna. Om du vill ha belåning på flera konton kan du ansöka om detta digitalt. Du kommer att se vilket belåningsvärde dina fonder och aktier har i ditt konto.

Om kursen går ner på de fonder och aktier du har köpt med lånade medel har du fortfarande en skyldighet att betala tillbaka hela summan av lånebeloppet plus ränta. En annan risk är att din utnyttjade kredit överskrider det totala belåningsvärdet av de tillgångar som finns i din depå. Detta kan resultera i att du blir överbelånad. Då krävs en omedelbar täckning av underskottet, annars kan dina värdepapper tvångsförsäljas, vilket leder till en förlust.

Privatlån

En annan möjlighet att få pengar till investeringar är att ta ett privatlån. Dessa pengar kan du sätta in på ditt aktiekonto, vilket går smidigt och snabbt då det finns privatlån med relativt låga räntor. Du bör inte låna så mycket att du får problem om dina investeringar inte utvecklas som du hoppats. Det är viktigt att ha tålamod och kunna behålla belåningen även om det blir så att dina investeringar inte ger önskat resultat under en tid. Om du köper bra fonder och aktier kommer de med tiden att återhämta sig, men om du har lånat för mycket kan du behöva sälja av vid fel tidpunkt.

Belåna din bostad

Om du har möjlighet att utöka ditt bolån går det att använda pengarna till ditt aktiekonto. Bolån brukar ha en låg ränta så detta kan vara ett bra alternativ. Du behöver ha lägre än 85 % belåningsgrad på din bostad för att kunna göra en utökning av bolånet. Det kan tillkomma vissa kostnader om du ska ta ut ett nytt pantbrev. Värdet på din bostad kan ha ökat under den senaste tiden. Därför är det bra att göra en omvärdering. Det går dock bara att göra en omvärdering av bostaden tidigast fem år efter att du har köpt den, och därefter finns möjligheten vart femte år.

Fördelar med lån för investering

Det finns både fördelar och risker med att låna pengar för att investera i aktier. Du får högre avkastning vid börsuppgång, men kan också förlora pengar om börsen går ner. Du får en större flexibilitet i att kunna handla när du vill, då en börsnedgång sällan kommer samtidigt som lönen kommer in på kontot. På längre sikt kan detta vara ett bra sätt att finansiera köp av aktier och fonder, om du har ett långsiktigt sparande och förväntar dig en börsuppgång med tiden. Men du bör inte belåna dig så mycket att du drabbas hårt vid en större börsnedgång.

Att använda sig av belåning ger ett större handlingsutrymme. Du kanske vill vara med i en börsintroduktion och då teckna en mindre post, men saknar likvider på kontot. Då är krediten ett bra sätt att kunna vara med för att få tilldelning. Om du inte får tilldelning har du inte behövt sätta in några pengar själv och du har inte heller behövt ta lån. Att ha en kredit kopplat till aktiekontot medför ingen extra kostnad.

Minska risker

När du sprider dina risker vad gäller fonder och aktier minskar också risken för att värdet på innehavet svänger. Det är klokt att sprida risken mellan olika branscher och marknader. Att låna pengar för att investera kan ge en högre avkastning över en längre tidsperiod, men du behöver ha marginaler på belåningsgraden. Stockholmsbörsen har historiskt sett gått upp ungefär åtta procent per år, men det har också skett stora börsnedgångar. Ju högre risk du tar desto viktigare är det att spara på längre sikt.