WordPress Theme built by Shufflehound. Disclaimer: Ingenting på Preferensaktier.com ska ses som investeringsråd. Sidan kan innehålla faktafel - gör därför alltid din egen analys. Innehåller samarbetslänkar till Avanza.

Vad är preferensaktier?

Välkommen till vår skola för preferensaktier. Här nedanför publicerar vi svar på vanliga frågor och funderingar så som t.ex. vad är preferensaktier? och mycket mer. Kontakta oss gärna om ni behöver svar på frågor som inte finns med på sidan.

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie är ett aktieslag som jämfört med stamaktier ger företrädesrätt när det kommer till utdelningar och likvidation från bolaget. Preffar kan passa extra bra i en utdelningsportfölj då de ger dig en förbestämd utdelning och en hög direktavkastning. Däremot får du oftast inte någon utdelningstillväxt. Läs alltid igenom villkoren noga!
Preferens=förtur

Preferensaktier utdelningar

Som aktieägare av detta slag får du en bestämd utdelning som bolaget måste betala varje år. Det innebär att om du investerar i preffar i ett bolag med hög och stabil vinst så bör du så gott som vara säker till en hög direktavkastning varje år. Men glöm inte att vad som helst kan hända i bolaget och du är därmed aldrig helt säker.

Preferensaktier företrädesrätt

Som ägare av detta aktieslag så ges du förtur vid utdelningar jämfört med stamaktieägare. Du ges även förtur vid en eventuell konkurs eller likvidation av bolaget.

Viktigt att ha koll på när du har tänkt att investera i preferensaktier

 • Genom att äga preffar istället för vanliga stamaktier så ges du förtur vid utdelningar
 • Preffar ger en fast förbestämd utdelning 1-4 gånger per år
 • Preffar ger dig som investerare en hög direktavkastning
 • Bolaget ökar ej skuldsättningen i bolaget genom att ge ut preferensaktier
 • Bolaget får ökad flexibilitet vid återbetalning jämfört med vanliga lån
 • Preffar ger generellt sett mindre rösträtt vid bolagsstämman
 • Aktierna har oftast en inlösenkurs där bolaget kan välja att lösa in aktierna (Lista över alla preferensaktier inlösenkurser)

Fördelar preferensaktier

Här nedanför listar vi ett par av de vanligaste fördelarna när det kommer till att äga preffar:

 • Genom att äga preffar istället för vanliga stamaktier så ges du förtur vid utdelningar
 • Preffar ger en fast förbestämd utdelning 1-4 gånger per år
 • Preffar ger dig som investerare en hög direktavkastning
 • Bolaget ökar ej skuldsättningen i bolaget genom att ge ut preffar
 • Bolaget får ökad flexibilitet vid återbetalning jämfört med vanliga lån

 

preferensaktier

WordPress Theme built by Shufflehound. Disclaimer: Ingenting på Preferensaktier.com ska ses som investeringsråd. Sidan kan innehålla faktafel - gör därför alltid din egen analys. Innehåller samarbetslänkar till Avanza.